(JuWl5Tz9ObC) Aktualizovaný: 21. 02. 2023 1. publikácia: 21. 12. 2022

Opakovaná dražba bytu v Malackách

Pri Maline
Malacky • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

79 500 € 1445 €/m²

Základné informácie

Druh:
2 izbový byt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
55 m²
Info
Dátum konania opakovanej dražby: 27.03.2023 11:30
Miesto opakovanej dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)

Cena podľa znaleckého posudku: 106000,- EUR
Najnižšie podanie: 79500,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 10000,- EUR

Prvá obhliadka: 09.03.2023 11:45; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súp. č. 5819 na ulici Pri Maline 31 v Malackách, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred

Druhá obhliadka: 22.03.2022 11:45; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súp. č. 5819 na ulici Pri Maline 31 v Malackách, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Malacky, obec: Malacky, katastrálne územie: Malacky, zapísané v evidencii Okresného úradu Malacky, katastrálny odbor:A/ na liste vlastníctva č. 9382, a to konkrétne:
byt č. 1 nachádzajúci sa na 1. p. rodinného domu so súpisným číslom 5819, vchod: 31 v Malackách (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parc. reg. „C“ č. 3785/29 o výmere: 52 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 4165/8330 (ďalej aj ako „predmet dražby 1”),B/ na liste vlastníctva č. 9454, a to konkrétne spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 na:
pozemku parc. reg. „C“ č. 3785/1 o výmere: 583 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemku parc. reg. „C“ č. 3785/9 o výmere: 170 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemku parc. reg. „C“ č. 3785/15 o výmere: 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj ako „predmet dražby 2”),C/ na liste vlastníctva č. 9393, a to konkrétne spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 na:
kotolni bez súpisného čísla s príslušenstvom postavenej na pozemku parc. reg. „C“ č. 3785/30 o výmere: 8 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemku parc. reg. „C“ č. 3785/30 o výmere: 8 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej aj ako „predmet dražby 3”) aD/ na liste vlastníctva č. 9455, a to konkrétne:
pozemok parc. reg. „C“ č. 3785/37 o výmere: 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/1 (ďalej aj ako „predmet dražby 4” a spolu s predmetom dražby 1 – 3 ďalej aj ako „predmet dražby”).

Opis predmetu opakovanej dražby:
Byt č. 1, Pri Maline 31, katastrálne územie MalackyByt je situovaný na 1. nadzemnom podlaží v rodinnom dome s dvomi bytovými jednotkami v radovej zástavbe rodinných domov. Byty majú samostatné vchody. Do užívania bol daný v roku 2014. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Byt pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je chodba, kuchyňa dispozične prepojená s obytnou časťou, kúpeľňa s WC a terasa s prestrešením. Celková podlahová plocha bytu je 41,72 m2 bez plochy terasy o výmere približne 13,36 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Obvodové murivo domu je z tehlového muriva HELUZ hrúbky 300 mm. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Priečky sú murované hrúbky 115 mm. Úpravu vnútorných povrchov tvoria vápenné omietky stien a stropov. Vonkajšia omietka je silikátová škrabaná. Strop nad 1. NP je železobetónový. Strop nad 2. NP je drevený s rovným podhľadom. Strecha je nízka pultová s tepelnou izoláciou a krytinou z fólie. Podlahy v byte tvorí veľkoplošná laminátová podlaha v obytných priestoroch a keramická dlažba v príslušenstve. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Vnútorné parapety sú plastové z PVC. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné protipožiarne. Interiérové dvere sú drevené dyhované v drevených obložkových zárubniach. Vykurovanie je zabezpečené kondenzačným plynovým kotlom Protherm so zásobníkom TÚV. Situovaný je v spoločnej kotolni pre štyri byty. Vykurovanie je teplovodné. Vykurovacie telesá sú doskové oceľové, v kúpeľni je rebríkové vykurovacie teleso. V kuchyni je kuchynská linka so zabudovanými spotrebičmi, a to elektrickou varnou doskou, elektrickou rúrou, drezom a odsávačom pár. V kúpeľni je závesné WC, umývadlo a sprchový kút. Vodovodné batérie sú pákové. Rozvod vody je z polyetylenových rúr. Rozvody kanalizácie sú z PVC rúr. Elektroinštalácia je svetelná. Rozvádzač je s automatickými poistkami. Rodinný dom má bleskozvod. Inštalovaný je slaboprúdový a TV rozvod. V roku 2017 bola na terase inštalovaná konštrukcia prestrešenia a časť obvodových stien z plastových okien a profilov s krytinou z Lexanu. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie najmä kompletná vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, elektroinštalácie, odpady a pod.), plynový kotol, merače spotreby studenej vody, plynu a elektriny. Predmet dražby 4 tvorí priľahlý pozemok s terasou a záhradnou úpravou. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Nie

Úžitková plocha:
55 m²

Podlažie:
1

Počet nadzemných podlaží:
2

Stav nehnuteľnosti:
Novostavba

Vlastníctvo:
Osobné

Počet izieb / miestností:
2

Prechodová izba:
Nie

Počet balkónov:
1

Cena vrátane energií:
Nie

Vybavenie:
Balkón, Lodžia
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 025 470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

79 500 € 1445 €/m²

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 025 470 zobraziť číslo