RE0003066-22-000008 (Ju-EiYnHNYR) Aktualizovaný: 22. 06. 2022 1. publikácia: 08. 02. 2022

Pripravovaná opakovaná dražba nebytového priestoru k.ú. Trenčín, 28. októbra. Plocha: úžitková 409m2

28. októbra
Trenčín • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

37 000 € 90 €/m²

Základné informácie

Druh:
Iný byt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
409 m²
Info
Nebytový priestor č. 1 sa nachádza v suteréne bytového domu s. č. 1178, na ulici 28. októbra v krajskom meste Trenčín.
Bytový dom je situovaný v zástavbe prevažne starších bytových domov z 50 - tych rokov 20 storočia, nachádzajúcej sa juhozápadne od centra mesta. Vzdialenosť do centra mesta je cca 1800 m.
Bytový dom má jeden čiastočne zapustený suterén a štyri nadzemné podlažia. V suteréne sú umiestnené pivnice a spoločné priestory a zariadenia bytového domu a taktiež ohodnocovaný nebytový priestor č.1, na nadzemných podlažiach sú bytové jednotky. Bytový dom má päť vchodov.
Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod ako aj rozvody elektrickej energie a telekomunikačné rozvody. Vykurovanie ako aj príprava TÚV je zabezpečené z domovej plynovej kotolne.
Po stavebno-konštrukčnej stránke je bytový dom zrealizovaný ako murovaný objekt založený na betónových pásových základoch. Hrúbka obvodových múrov je do 500 mm. Stropy sú železobetónové monolitické, strecha valbová, krov drevený ako strešná krytina je použitá pálená škridľa (krytina vymenená v roku 2001). Schodiskové ramená sú železobetónové, podlahy spoločných priestorov sú prevažne z terazza. Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené vápennými omietkami. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené kontaktným zateplovacím systémom na báze polystyrénu s definitívnou povrchovou úpravou silikátovou stierkou (2014). Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (2001). Dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú hliníkové so sklenenou výplňou (2014). Okná spoločných priestorov sú plastové (2014).
Elektroinštalácia je svetelná i motorická, objekt je vybavený bleskozvodom. Bytový dom je vybavený taktiež, vnútorným vodovodom, vnútornou kanalizáciou, vnútorným rozvodom zemného plynu, vnútorným rozvodom UK, rozvodom telefónu, rozvodom televízie.

Technický stav objektu je dobrý, objekt nevykazuje žiadne podstatné vady.

Spoločné časti domu sú: základy domu, strecha, chodby, okná, vchody, spoločné chodby, obvodové múry, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné zariadenia domu sú: 3 kočíkárne, 2 práčovne, plynová kotolňa, komíny, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu.
Nebytový priestor č. 1 sa nachádza v suteréne bytového domu. Jedná sa o dvojúrovňový priestor, pričom spodnú úroveň (-2,63 m) tvorí priestor bývalej kotolne bez technologického vybavenia, hornú úroveň (+0,00 m) tvoria prevažne priestory využívané na skladovanie. Prístup do spodnej úrovne je oceľovým schodiskom. Prístup do nebytového priestoru je z vnútorných spoločných priestorov bytového domu .Podlahy sú prevažne hrubé betónové, čiastočne aj s terazzovým povrchom. Úpravy povrchov stien a stropov tvoria poškodené vápenné omietky. Okná sú plastové, dvere drevené s výplňou v oceľových zárubniach.
Vykurovanie nie je v ohodnocovaných priestoroch zrealizované.
V nebytovom priestore sa nachádzajú rozvody vody, kanalizácie a nefunkčné rozvodu NN.

Opis stavu predmetu dražby:
Bytový dom bol v rokoch 2001 až 2020 čiastočne zrekonštruovaný (výmena strešnej krytiny, zateplenie obvodového plášťa, realizácia domovej plynovej kotolne a čiastočná výmena stupačiek a vodorovných inštalačných rozvodov v suteréne).
Technický stav ohodnocovaného nebytového priestoru je primeraný skutočnosti, že priestor je dlhodobejšie nevyužívaný. Vnútorné inštalácie sú prevažne nefunkčné, na vnútorných omietkach sa prejavujú poškodenia spôsobené zemnou vlhkosťou.
Celková životnosť domu je stanovená vzhľadom na konštrukčné prevedenie, vykonané rekonštrukcie a technický stav na 120 rokov.
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Nie

Dražobná zábezpeka:
0 €

Úžitková plocha:
409 m²

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Prechodová izba:
Nie

power_costs_in_the_price:
Nie
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Milan Ronec

Aukčný Dom, s.r.o.

+421337427575 zobraziť číslo

Aukčný Dom, s.r.o.

Pribinova 462/84 • 92001, Hlohovec
Celá ponuka spoločnosti

37 000 € 90 €/m²

Kontakt na predajcu

Milan Ronec

Aukčný Dom, s.r.o.

+421337427575 zobraziť číslo