(JuThE7CSBIF) Aktualizovaný: 19. 06. 2024 1. publikácia: 12. 06. 2024

Dražba - 2 izbový byt, Bajkalská 9/B, BA - Nové Mesto, dňa 27.06.2024 o 11,00hod., tel.kontakt 033 742 75 75, 0905 934 527

Bajkalská 12985
Bratislava-Nové Mesto • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

212 000 € 3719 €/m²

Základné informácie

Druh:
2 izbový byt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
57 m²
Info

Miesto konania dražby:           


Hotel Plus Bratislava, Bulharská 72, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov /malá zasadačka/.

Dátum konania dražby:             27.06.2024
Čas konania dražby:                  11:00 hod.
Označenie kola dražby:             1


Predmet dražby a jeho príslušenstvo:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti 
evidované na LV č. 3289, vedené Okresným úradom Bratislava III – katastrálny odbor, okres Bratislava III, obec Bratislava – Nové Mesto, k. ú. Nové Mesto a to: 


- byt č.128, 16.p., vchod č. Bajkalská 9/B, v obytnom súbore s. č. 12985 na parc. reg „C“ č. 23013/18, na parc. reg „C“ č. 23013/19 - Obytný súbor III veže, Bajkal.ul.9/A, 9/B,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. reg„ C“ č. 23013/5 o výmere 573m2- zastavaná plocha a nádvorie
, parc. reg„ C“ č. 23013/18  o výmere 2364 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, parc. reg„ C“ č. 23013/19 o výmere 2117m2 - zastavaná plocha a nádvorie vo veľkosti 5693 /4184520 in,


Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Najnižšie podanie:
212 000,00 € (slovom: Dvestodvanásťtisíc eur )
Minimálne prihodenie:
1000,00 € 
Výška dražobnej zábezpeky:
10 000,00 € 


Dátum a čas obhliadky predmetu dražby:
11.06.2024 o 11:00 hod.
25.06.2024 o 11:00 hod.


Miesto obhliadky predmetu dražby:
Bajkalská 9/B (16p., č .bytu 128), 83104 Bratislava -Nové mesto 


Opis predmetu dražby:
Byt č. 128 nachádzajúci sa na 16. poschodí obytného súboru III veže na Bajkalskej ulici 9/B súp. č. 12985 na parc. č. 23013/19, 23013/18 v k.ú. Nové Mesto, obec: Bratislava - Nové Mesto, okres: Bratislava III.


Obytný súbor III veže súp.č. 12985 bol daný do užívania v roku 2009. Ide o objekt oválneho tvaru pozostávajúci z 23.NP a 1.PP. Na 1. PP sa nachádzajú garážové stojiská, na 1.NP - prízemí sa nachádza vstup do objektu, obchody, služby, reštaurácie, na 2.-4.NP sa nachádzajú garážové stojiská. Na 5.NP sa nachádzajú pivnice prislúchajúce k bytom, family room, fitnes centrum, na ostatných NP sa nachádzajú bytové jednotky.
Základové konštrukcie sú železobetónové hĺbkové resp. riešené ako základová doska s izoláciou proti zemnej vlhkosti, zvislé konštrukcie železobetónový skelet v kombinácii so železobetónovými monolitickými stenami. Stropné konštrukcie železobetónové s rovným podhľadom, schodisko železobetónové, opatrené zábradlím. Zastrešenie plochou strechou s krytinou z PVC - Fatrafol, - vegetačná úprava. Povrchovú úpravu objektu tvorí fasádny obklad na kovových roštoch s izoláciou z minerálnej vlny, povrchová úprava vnútorných stien sadrové omietky hladké s náterom v časti prízemia keramický obklad stien. Vstupné dvere a okná hliníkové. Podlahy v spoločných priestoroch z keramickej dlažby. Vykurovanie ústredné s panelovými plechovými radiátormi, elektroinštalácia svetelná i motorická, bleskozvod, výťahy s nosnosťou 1600kg, vrátane evakuačného výťahu, 24-hodinová recepcia, spoločné fitnescentrum, family room, schránky, zvončeky, rozvody televízie, internetu.
Byt podľa poskytnutého pôdorysu pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, chodba, kuchynský kút, kúpeľňa, šatník,  samostatné WC a loggia. Obývacia miestnosť je prepojená s kuchyňou. V čase konania obhliadky nebola  znalcovi bytová jednotka sprístupnená, ani neboli predložené podklady o stave bytu, ani fotodokumentácia, ohodnocujem ju v štandardnom vybavení.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch. Spoločnými zariadeniami dome sú: spoločná televízna anténa, bleskozvody, okná, dvere, telefónna, vodovodná a plynová domová prípojka a rozvody po bytové uzávery, elektrická domová prípojka a rozvody po bytové ističe a vypínače, odpadové stúpačky od bytových odbočiek po domovú prípojku vrátane, osvetlenie spoločných častí domu, elektrická rozvodná skriňa s elektromermi. Spoločnými časťami domu sú: spoločné priestory v suteréne, základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchod, schodisko, chodby, vodorovné a zvislé konštrukcie, izolačné konštrukcie.


Opis stavu predmetu dražby:
Dom bol dokončený a daný do užívania v roku 2009, podľa dostupných dokladov. Údržba objektu bola dobrá. Dobu životnosti  objektu znalec stanovuje na základe použitého materiálu, technológií, údržby a odborného odhadu stavu PDŽ na 100 rokov. Vypočítaná podlahová plocha bytu spolu s lóggie je 60,48 m2.


Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
27. 06. 2024

Dátum obhliadky:
11. 06. 2024, 25. 06. 2024

Miesto dražby:
Hotel Plus Bratislava, Bulhars

Dobrovoľná dražba:
Áno

Dražobná zábezpeka:
10 000 €

Úžitková plocha:
57 m²

Umiestnenie:
Vyššie poschodie

Podlažie:
16

Počet nadzemných podlaží:
23

Stav nehnuteľnosti:
Novostavba

Vlastníctvo:
Osobné

Rok kolaudácie:
2009

Počet izieb / miestností:
2

Prechodová izba:
Nie

Počet loggí:
1

Cena vrátane energií:
Nie

Vykurovanie:
Ústredné

Vybavenie:
Výťah

Zariadenie:
Čiastočne zariadené
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Aukčný Dom sro

Reality Herák

09059345...0905934527 zobraziť číslo

Reality Herák

Hlavná 34/32 • 92701, Šaľa (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

212 000 € 3719 €/m²

Kontakt na predajcu

Aukčný Dom sro

Reality Herák

09059345...0905934527 zobraziť číslo