(Jud9No1VBuu) Aktualizovaný: 12. 06. 2024 1. publikácia: 12. 06. 2024

Dražba 2 - izbového bytu v Štúrove!

Štúrovo • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

37 300 €

Základné informácie

Druh:
2 izbový byt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
0 m²
Info
Dátum konania dražby: 25.06.2024 09:30
Miesto dražby: salónik v reštaurácii Riverside Hotela RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra

Cena podľa znaleckého posudku: 37300,- EUR
Najnižšie podanie: 37300,- EUR
Minimálne prihodenie: 10000,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 400,- EUR

Prvá obhliadka: 06.06.2024 11:45; pred bytovým domom so súp.č. 1529 na ulici Železničný rad 9 v Štúrove.

Druhá obhliadka: 19.06.2024 11:45; pred bytovým domom so súp.č. 1529 na ulici Železničný rad 9 v Štúrove.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Štúrovo, katastrálne územie: Štúrovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4924, a to konkrétne:
byt č. 9, v podiele 1/1, nachádzajúci sa na 2.p. bytového domu so súpisným číslom 1529, vchod: 9 v Štúrove (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1175 o výmere 305 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom na Pozemku, na pozemku parcely registra „C“ č. 1172/5 o výmere 534 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parcely registra „C“ č. 1172/6 o výmere 35 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 8106/85824,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8106/85824 na sklade – práčovni so súpisným číslom 2536 postavenom na pozemku parcely registra „C“ č. 1172/6 o výmere 35 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „predmet dražby”).

Opis predmetu dražby:
1. Dvojizbový byt č. 9, 2. poschodie, vchod č. 9, ul. Železničný rad, súpisné číslo 1529Bytový dom sa nachádza v meste Štúrovo, okres Nové Zámky (cca 30 km) v zastavanom území mesta, spádom k centru mesta (cca 3 minúty autom), v zástavbe bytových domov, prevádzkových stavieb, s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii (ul. Železničný rad). Bytový dom bol daný do užívania v roku 1924. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Byt č. 9 pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba a pivnica v suteréne.Celková podlahová plocha bytu č. 9 je 81,19 m2, vrátane výmery pivnice o veľkosti 12,74 m2. Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:Bytový domBytový dom je typizovaný murovaný, má suterén s pivnicami a 3 nadzemné obytné podlažia. Je jednovchodový. Strecha je valbová s  krytinou z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je brizolitová,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú s terazzovými nástupnicami. Podlahy sú prevažne terazzové,  elektroinštalácia je svetelná, na vchodových dverách je osadený elektrický vrátnik. Výťah nie je osadený,  okná sú nové plastové, vchodové dvere sú nové presklené plastové. BytPodlahy v obytných priestoroch sú doskové,  v predsieni a v kuchyni z PVC. Okná sú drevené zdvojené s plastovými vonkajšími roletami. Vnútorné omietky sú stierkové hladké, stropy sú s rovným podhľadom. Dvere sú drevené rámové, vstupné dvere sú drevené plné. Vykurovanie je zabezpečené kachľami na tuhé palivo. Záchod je splachovací. 2. Sklad – práčovňa so súpisným číslom 2536Sklad - práčovňa so súpisným číslom 2536 postavený na parcele č. 1172/6 je dlhodobo bez využitia a údržby v nevhodnom technickom stave. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
25. 06. 2024 00:00

Dobrovoľná dražba:
Nie

Podlažie:
2

Počet nadzemných podlaží:
3

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Počet izieb / miestností:
2

Prechodová izba:
Nie

Pivnica:
Murovaná

Cellar area:
1 m²

Cena vrátane energií:
Nie
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

37 300 €

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo