(JuwQKNbPg-4) Aktualizovaný: 10. 07. 2024 1. publikácia: 10. 07. 2024

Dražba 2-izbového bytu s 3 pivnicami v Tekovských Lužanoch!

Tekovské Lužany • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

38 300 €

Základné informácie

Druh:
2 izbový byt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
0 m²
Info
Dátum konania dražby: 30.07.2024 11:30
Miesto dražby: salónik v reštaurácii Riverside Hotela RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra

Cena podľa znaleckého posudku: 38300,- EUR
Najnižšie podanie: 38300,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR

Prvá obhliadka: 11.07.2024 14:00; stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súp.č. 228 na ulici J.A. Komenského 36 v Tekovských Lužanoch

Druhá obhliadka: 25.07.2024 14:00; stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súp.č. 228 na ulici J.A. Komenského 36 v Tekovských Lužanoch

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Tekovské Lužany, katastrálne územie: Tekovské Lužany, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2260, a to konkrétne:
byt č. 4 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu so súpisným číslom 228, vchod: 36 v Tekovských Lužanoch (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1369/17 o výmere 209 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k pozemku parcely registra „C“ č. 1369/17 o výmere 209 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcely registra „C“ č. 1369/18 o výmere 159 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parcely registra „C“ č. 1369/19 o výmere 869 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti 7404/43903.

Opis predmetu dražby:
2 – izbový byt č. 4, J. A. Komenského 36, súp.č. 228, katastrálne územie Tekovské LužanyBytový dom, v ktorom sa predmet dražby nachádza, je situovaný v zastavanom území obce Tekovské Lužany. Južnou časťou obce prechádza cesta I. triedy z Nových zámkov na Šarovce, ktorú v obci križuje cesta II. triedy z Kalnej nad Hronom. Vzdušnou čiarou je vzdialená 12 km juhozápadne od Levíc, 40 km juhovýchodne od Nitry, 30 km východne od Nových Zámkov a 35 km severne od Štúrova. Prístup k domu je zabezpečený z obecnej komunikácie. Bytový dom pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a jedeného polozapusteného podzemného podlažia. Dom má jeden vchod a nachádzajú sa v ňom štyri byty. Dom bol daný do užívania v roku 1970. Dispozičné riešenie:Byt č. 4 pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, komora a tri pivnice umiestnené na 1.PP.Celková podlahová plocha bytu č. 5 je 73,46 m2 (vrátane pivníc o výmere 3,83 m2, 1,75 m2 a 14,15 m2). Technicko-konštrukčné riešenie:Bytový domBytový dom je založený na betónových základoch. Zvislé nosné aj nenosné konštrukcie sú murované z tehál. Stropné konštrukcie sú železobetónové, monolitické. Strecha domu je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolitová omietka, úpravu vnútorných povrchov tvorí vápennocementová omietka, hladká so soklom. Okná v spoločných priestoroch sú pôvodné drevené. Vstupná brána do domu je drevená, čiastočne presklená. Schodisko je železobetónové dvojramenné s úpravou stupňov z liateho terazza. Dom je napojený na všetky inžinierske siete z verejných zdrojov. Vykurovanie a ohrev TÚV má každý byt samostatne. BytVstupné dvere do bytu sú hladké, osadené v kovovej zárubni, interiérové dvere sú na báze dreva, osadené v oceľových zárubniach. Okná sú nové plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Úpravu vnútorných stien tvorí prevažne hladká omietka s maľovkou, v kúpeľni a vo WC je keramický obklad stien. Bytové jadro je murované. Podlahy tvorí keramická dlažba a veľkoplošná laminátová podlaha. Radiátory v byte sú rebrové liatinové. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom. V kúpeľni je sprchový kút, keramické umývadlo a zásobníkový ohrievač TÚV. V samostatnom WC je keramická WC kombi misa. Vykurovanie je samostatné, zabezpečené kombinovaným kotlom na tuhé palivo a plyn. Kotol je umiestnený v pivnici. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
30. 07. 2024

Dobrovoľná dražba:
Nie

Podlažie:
1

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Počet izieb / miestností:
2

Prechodová izba:
Nie

Pivnica:
Murovaná

Cellar area:
1 m²

Cena vrátane energií:
Nie
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

38 300 €

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo