Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Nehnuteľnosť Rodinný dom Predaj Nitra

RE0004163-16-000112 (809:predaj)
Aktualizovaný 31.5.2017 1. publikácia 18.10.2016

PO DOHODE SO ZÁUJEMCOM pripravíme dražbu rodinného domu spolu s predajňou a pozemkami v Nitre - Dolné Krškany za VÝHODNÚ CENU!!!

Druh / Typ

Rodinný dom / Predaj

Štát Slovenská republika
Mesto

Nitra


[ Reality okres Nitra ]
Ulica

NEZADANÉ

Cena vrátane provízie 156 000 €
Celková úžitková plocha 190,00 m2
  share on facebook

Popis nehnuteľnosti
Miesto opakovanej dražby: miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra

Cena podľa znaleckého posudku: 208000,- EUR
Najnižšie podanie: 156000,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Dolné Krškany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 754, a to konkrétne:	
rodinný dom so súpisným č. 95 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 10/3 o výmere 118 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
rodinný dom so súpisným č. 95 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 10/4 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
predajňa televízorov so súpisným č. 845 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 10/2 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 10/1 o výmere 509 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 10/2 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 10/3 o výmere 118 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 10/4 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 10/5 o výmere 52 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 10/6 o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 11 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,	
pozemok parcely registra „C“ č. 12 o výmere 2.064 m2, druh pozemku: záhrady,	
pozemok parcely registra „C“ č. 13 o výmere 3.774 m2, druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „predmet dražby“).               

Opis predmetu opakovanej dražby:
1. Rodinný dom so súpisným číslom 95 s príslušenstvom, postavený na parc. č. 10/3 a parc. č. 10/4 v k.ú. Dolné Krškany.Predmet dražby je okrem iného tvorený prízemným a čiastočne podpivničeným rodinným domom spolu s predajňou televízorov. Rodinný dom bol postavený v roku 1961. Dolné Krškany (jedna z mestských častí mesta Nitry) sa nachádzajú v južnej časti Nitry pri hlavnej ceste do Nových Zámkov. V roku 1974 sa obec pripojila k mestu Nitra. Mesto Nitra je dostupné mestskou autobusovou dopravou za cca. 15 minút. Rodinný dom sa nachádza neďaleko frekventovanej hlavnej komunikácie. Centrum obce Dolné Krškany je v rámci prechádzky dostupné za 8 - 10 minút. Rodinný dom sa nachádza v lokalite, ktorá je vhodná na bývanie, v zástavbe rodinných domov. V bezprostrednej blízkosti alebo v okolí rodinného domu neboli zistené žiadne konfliktné skupiny.Dispozičné riešenie: V suteréne (1. PP) sa nachádza 1 miestnosť – kotolňa.V nadzemnom podlaží – prízemí (1. NP) sa nachádzajú: 3 izby, vstupná hala, kúpeľňa s WC, kuchyňa, dielňa a 3 skladové priestory.Zastavaná plocha 1. PP je 27,16 m2.Zastavaná plocha 1. NP je 190,27 m2.Technicko – konštrukčné riešenie:  Základy predmetu dražby sú betónové s vodorovnou izoláciou. Obvodobé múry suterénu (1.PP) sú z liateho betónu, obvododové múry prízemia sú z tehál v hrúbke od 30 cm do 40 cm. Strop suterénu je železobetónový. Strop prízemia je drevený s rovným podhľadom. Strecha predmetu dražby je valbová s pálenou keramickou škridlou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda predmetu dražby je zdrsnená, z brizolitu. Vnútorné omietky v predmetne dražby sú vápenno - cementové, hladké. Na stenách v suteréne nie je omietka. Predmet dražby má drevené okná, ktoré sú pôvodné a dvojité s vonkajšími drevenými roletami.Interiér rodinného domu prešiel v roku 2015 kompletnou rekonštrukciou. V rodinnom dome sa nachádzajú rámové dvere s výplňou (hladká alebo presklená). Dvere sú osadené do drevených obložkových zárubní. V obytných miestnostiach sú laminátové podlahy, v ostatných miestnostiach sa nachádza keramická dlažba. Kúpeľňa s WC sú po kompletnej rekonštrukcii, s vymenenou sanitou a všetkými obkladmi. V kúpeľni sa nenachádza vaňa, tú nahrádza sprchový kút, ktorý je murovaný a obložený keramickou dlažbou. Elektroinštalácia prízemia je svetelná i motorická s ističmi. V celom rodinnom dome je ústredné vykurovanie. Radiátory sú doskové, oceľové a článkové. Rozvod vody studenej a teplej je možný z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je vlastný kotol ústredného vykurovania so zásobníkom nachádzajúcim sa v suteréne domu. Rodinný dom je napojený na kanalizáciu, ktorá je napojená na verejný rozvod cez plastové potrubie. V rodinnom dome sa nachádza rozvod plynu pre sporák v kuchyni. Vstup do rodinného domu je prestrešený prístreškom (oceľové stĺpy osadené do základových pätiek), ktorý sa tiahne pozdĺž celej steny stavby.Rodinný dom je zhotovený z pôvodných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnému štandardu a veku jednotlivých častí. Základná životnosť predmetu držaby je znalcom stanovená na 100 rokov.2. Predajňa televízorov so súpisným číslom 845 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. č. 10/2 v k.ú. Dolné KrškanyPredajňa je spojená s rodinným domom, má betónové základy. Obvodové steny predajne sú z pálených tehál v hrúbke od 35 cm do 40 cm, betónový strop predajne je s rovným podhľadom. Strecha je rovná s asfaltovými pásmi IPA, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Na predajni sa nachádza brizolitová fasáda. Vnútorné omietky predajne sú vápenno cementové – hladké. Okná v predajni sú oceľové tak isto aj dvere. Podlaha je pokrytá keramickou dlažbou. Predajňa je napojená na elektrické aj plynové rozvody. Predajňa bola daná do užívania v roku 1994.Zastavaná plocha Predajne je 29,50 m2.Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:	
Prestrešenie (drobná stavba) postavené na pozemku parc. č. 12 v k.ú. Dolné Krškany. Prestrešenie slúži na uskladnenie stavebného materiálu a náradia. Základy prestrešenia sú pod drevenými stĺpikmi – pätkové. Prestrešenie nemá podlahu. Zvislá nosná konštrukcia prestrešenia je tvorená drevenými stĺpikmi 100/100 mm. Prestrešenie nemá vytvorený strop. Strecha je tvorená z dreveného pultového krovu na väznici, ktorá je osadená na stĺpikoch. Krytina strechy je plechová a pozinkovaná. Prestrešenie nie je napojené na inžinierske siete.	
Prestrešenie zadného vchodu rodinného domu (prístrešok). Prístrešok sa rozprestiera nad prístupovým chodníkom a nad vstupom do rodinného domu. Bol vybudovaný ako prístavba k rodinnému domu v roku 1984. Slúži na prekrytie chodníka, predĺžených schodov a spevnenej plochy. Základy prístrešku sú pod oceľovými stĺpikmi, pätkovými. Podlahu tvorí pôvodný prístupový chodník z betónovej mazaniny s cementovým poterom o hrúbke 150 mm na terén a vonkajšie vstupné schody. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená oceľovými stĺpikmi bez opláštenia. Strop prístrešku nie je vybudovaný. Strecha je vybudovaná ako oceľový pultový krov na väznici osadenej na stĺpikoch. Druhú stranu krovu tvorí väznica kotvená na stenu rodinného domu. Krytina prístrešku je z pozinkovaných plechov a klampiarske konštrukcie sú taktiež z pozinkovaného plechu.Prístup k predmetu dražby je dostupný cez parcelu č. 453/6 evidovanú na LV č. 1930, k. ú. Dolné Krškany. Uvedená parcela nie je predmetom dražby. V prospech predmetu dražby nie je na parcele č. 453/6 zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu. Na pozemku parcely registra „C“ č. 11 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria stojí cudzia stavba, ktorá nie je v súbore nehnuteľností tvoriacich predmet dražby.Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom udržiavanom stave s primeraným opotrebovaním. 
Charakteristiky
Celková úžitková plocha 190,00 m2
Plocha obytnej časti 217,00 m2
Počet nadzemných podlaží 2
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
Forma vlastníctva osobné
Kvalitatívny štandard RD z klasických materiálov
Výmera pozemku celkom 6 652,00 m2
Pitná voda studňa a vodovod
Odpadové vody verejná kanalizácia
Ostatné informácie
Dražobná spoločnosť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. img Počet inzerátov: 52
Mgr. Marek Piršel
Mobil +421 917 822 724
Email as@aukcnaspolocnost.sk
Iné kontaktné údaje
Adresa
Kopčianska 10
85101 Bratislava - Petržalka
Slovenská republika
Telefón: +421 917 822 724, +421 2 210 254 70
Fax
Adresa webovej stránky: www.aukcnaspolocnost.sk
Email as@aukcnaspolocnost.sk
Iné kontaktné údaje
Hovoríme

e-Vizitka
Obrázok
Mapa
  • Zobraziť publikovaný inzerát