Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info
Časopis

Nehnuteľnosť Pozemok pre rodinné domy Predaj Bratislava - Lamač

RE0004163-16-000109 (854:predaj)
Aktualizovaný 19.10.2016 1. publikácia 17.10.2016

Nepremeškajte dražbu záhrad v Bratislave - Lamač, už v novembri!

Druh / Typ

Pozemok pre rodinné domy / Predaj

Štát Slovenská republika
Mesto

Bratislava - Lamač


[ Reality okres Bratislava IV ]
Ulica

NEZADANÉ

Cena vrátane provízie 44 800 €
Výmera pozemku celkom 694,00 m2
  share on facebook

Popis nehnuteľnosti
Dátum konania dražby: 21.11.2016 10:00
Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)

Cena podľa znaleckého posudku: 44800,- EUR
Najnižšie podanie: 44800,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 4000,- EUR

Prvá obhliadka: 04.11.2016 09:30; stretnutie záujemcov je pred kostolom sv. Rozálie, Vrančovičova, 841 03 Bratislava-Lamač.

Druhá obhliadka: 18.11.2016 09:30; stretnutie záujemcov je pred kostolom sv. Rozálie, Vrančovičova, 841 03 Bratislava-Lamač.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese: Bratislava IV, obec: Bratislava – m.č. Lamač, katastrálne územie: Lamač, tak ako je zapísaná v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3898, a to konkrétne:- pozemok parcely registra „C“ č. 2337 o výmere 694 m2, druh pozemku: záhrady. 

Opis predmetu dražby:
Pozemok, ktorý je predmetom dražby sa nachádza v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, v katastrálnom území Lamač, miestna časť Rázsochy. Pozemok je situovaný v záhradkárskej oblasti, ktorá sa nachádza približne 300 m severovýchodne od známej stavby nemocnice Rázsochy. Uvádzaná lokalita je z východnej strany ohraničená mestskými lesmi Bratislava.Nehnuteľnosť sa aktuálne využívaná na rekreačné účely. Záhrada je zatrávnená s ovocnými stromami. Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, túto lokalitu zaradzuje do územia s funkčným využitím záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality.Pozemok je geometricky a polohovo určený v katastrálnej mape a je situovaný mimo zastavaného územia obce. Pozemok ma mierny sklon (v smere od severovýchodu na juhozápad) a obdĺžnikovitý tvar. Pozemok disponuje rozmermi cca. 11,50 m na cca. 60,5 m.Súčasťou pozemku je aj prípojka elektrickej energie a prípojka vody. V severovýchodnej časti pozemku sa nachádza záhradná chatka bez súpisného čísla s rozmermi cca 5,00 m x 5,00 m (nie je predmetom dražby). Pozemok je zo severozápadnej a juhozápadnej strany oplotený drôteným opotrebovaným pletivom.K pozemku je zabezpečený prístup zo severovýchodnej strany po nespevnenej „ceste“ cez spoločnú kovovú bránu na diaľkové ovládanie. Prístup k pozemku je umožnený cez pozemky s parc. číslom 2335/1, 2335/2, na ktorých je v prospech vlastníka predmetu dražby zriadené vecné bremeno právo prechodu a cez pozemky s parc. číslo 2335/3 a 2335/4 bez zriadeného vecného bremena v prospech predmetu dražby.Na základe dostupných dokladov a miestneho šetrenia môžeme konštatovať, že na predmete dražby neviaznu žiadne predkupné práva, vecné bremená v neprospech predmetu dražby.Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.
Charakteristiky
Výmera pozemku celkom 694,00 m2
Forma vlastníctva osobné
Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
Elektrická prípojka na pozemku
Kanalizačná prípojka nie je
Plynová prípojka nie je
Vodovodná prípojka nie je
Ostatné informácie
Dražobná spoločnosť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. img Počet inzerátov: 95
Mgr. Marek Piršel
Mobil +421 917 822 724
Email as@aukcnaspolocnost.sk
Iné kontaktné údaje
Adresa
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava - Petržalka
Slovenská republika
Telefón: +421 917 822 724, +421 2 210 254 70
Fax
Adresa webovej stránky: www.aukcnaspolocnost.sk
Email as@aukcnaspolocnost.sk
Iné kontaktné údaje
Hovoríme

e-Vizitka
Obrázok
Mapa
  • Zobraziť publikovaný inzerát