VT0116492-22-000002 (Re7XUD4bn89) Aktualizovaný: 23. 06. 2022 1. publikácia: 23. 06. 2022

Likvidácia dedičstva nariadená Okresným súdom BA IV

Pribišova
Bratislava-Karlova Ves • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

98 200 € 2888 €/m²

Poznámka k cene: Likvidácia dedičstva, predaj záujemcovi s najvyššou ponukou kúpnej ceny.
Základné informácie

Druh:
Garsónka

Typ:
Predaj

Úžitková plocha:
34 m²
Info
69D/242/2021
Dnot 44/2021
IČS:1421200626
ECLI:SK.OSBA4:2021:1421200626.109

N o t á r s k y ú r a d
JUDr. Martina Gontkovičová
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
tel: 02/54433662 +421 904 157 742
e-mail: martina.gontkovicova@notar.sk
______________________________________________________________________________

V Bratislave, 27. 05. 2022


PONUKA NA PREDAJ MAJETKU

Vo veci likvidácie dedičstva pod horeuvedenou spisovou značkou vedeného Okresným súdom Bratislava IV v Bratislave povereným notárom ako súdnym komisárom JUDr. Martinou Gontkovičovou, so sídlom v Bratislave, za účelom speňaženia majetku poručiteľa, sa všetkým potenciálnym záujemcom ponúka na predaj majetok poručiteľa, ktorý tvorí likvidačnú podstatu a to:
1. nehnuteľný majetok:
- nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava IV, obec: Bratislava-Karlova Ves, katastrálne územie: Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva číslo 3216, časť A Majetková podstata: Stavby na pozemku parcelné číslo 1669/108, bytový dom, súpisné číslo 3099, byt číslo 901, 10. p., vchod: Pribišova 2, na meno poručiteľa podľa B27 Vlastníci a iné oprávnené osoby: spoluvlastnícky podiel: 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 3337/521540, časť C Ťarchy: Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, podľa § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 183/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, Z-26459/2021; Pre vlastníka poradové číslo 27: Exekučné záložné právo v prospech Prima banka Slovensko, a.s., (IČO 31575951) na byt č. 901 na 10.p., vchod Pribišova 2, podľa exekučného príkazu č. 035EX 190/18 zo dňa 26. 11. 2018 (súdny exekútor JUDr. Andrea Farkašová), Z-21936/2018; Exekučné záložné právo v prospech Prima banka Slovensko, a.s., (IČO 31575951) na byt č. 901 na 10.p., vchod Pribišova 2, podľa exekučného príkazu č. 035EX 189/18 zo dňa 18. 02. 2021 (súdny exekútor JUDr. Andrea Farkašová), Z-3621/2021.
- nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava IV, obec: Bratislava-Karlova Ves, katastrálne územie: Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva číslo 4636, časť A Majetková podstata: parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 1669/108, zastavaná plocha a nádvorie, 855 m2, na meno poručiteľa podľa B44 Vlastníci a iné oprávnené osoby: spoluvlastnícky podiel: 3337/521540, časť C Ťarchy: Pre vlastníka poradové číslo 44: Exekučné záložné právo v prospech Prima banka Slovensko, a.s., (IČO 31575951) na pozemok registra C KN parc.č. 1669/108 v podiele 3337/
2
521540, podľa exekučného príkazu č. 035EX 190/18 zo dňa 26. 11. 2018 (súdny exekútor JUDr. Andrea Farkašová), Z-21936/2018; Exekučné záložné právo v prospech Prima banka Slovensko, a.s., (IČO 31575951) na pozemok registra C KN parc.č. 1669/108 v podiele 3337/ 521540, podľa exekučného príkazu č. 035EX 189/18 zo dňa 18. 02. 2021 (súdny exekútor JUDr. Andrea Farkašová), Z-3621/2021.
OPIS BYTOVÉHO DOMU A BYTU:
Byt sa nachádza v panelovom bytovom dome postavenom v roku 1993, strecha je plochá, bytový dom je radový s čiastočne atypickou dispozíciou chodbového typu. Bytový dom má 11 nadzemných podlaží. Na prízemí je vchod, na 1. poschodí sú pivničné kobky. Spolu je vo vchode 92 bytov a nebytových priestorov, vo vchode sú 3 výťahy, vymenené v roku 2019. Bytový dom je obnovený so zateplením obvodového plášťa aj strechy v roku 2012. Na chodbách v spoločných priestoroch sú nové plastové okná. Byt má jednu obytnú miestnosť s kuchynským kútom a príslušenstvom (predsieň, kúpeľňa, WC), podlahová plocha bytu je 34,00 m2 vrátane pivničnej kobky vo výmere 1,7 m2. Byt je s orientáciou miestnosti na západ. Byt je neobývaný.
Nadštandard: Bytový dom so zateplením obvodového plášťa a strechy, vstupná brána do domu, platové okná v byte s izolačným dvojsklom a žalúziami, nové moderné výťahy z roku 2019, laminátové parkety a keramická dlažba v byte, kuchynská linka nadštandardnej dĺžky, byt má murované jadro, ostatné: vstavané skrine, elektronický vrátnik.
Podštandard: V byte nie je plyn.
Ostatné konštrukcie štandardné.
Bytový dom sa nachádza v m.č. Karlova Ves v časti obytnej sídliskovej zóny Dlhé Diely, vhodnej na bývanie s dobrou občianskou vybavenosťou. Poloha je s bežným hlukom od vnútro sídliskovej komunikácie. Pozemok je rovinatý. Nie sú známe žiadne riziká spojené s užívaním nehnuteľnosti.
Hodnota nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom súdneho znalca z odboru Stavebníctvo odvetvia -pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, vypracovaného ku dňu smrti poručiteľa 23. 02. 2021, na sumu 98.200,00 Eur, ktorá sa považuje za najnižšie podanie.
2. hnuteľný majetok:
- žiadny.
V prípade záujmu o kúpu majetku adresujte ponuky písomne k číslu konania 69D/242/2021 Dnot 44/2021 na adresu notára JUDr. Martina Gontkovičová, Záhradnícka č. 151, 821 08 Bratislava alebo elektronicky na adresu martina.gontkovicova@notar.sk v lehote 2 mesiacov odo dňa zverejnenia/doručenia.
Po uplynutí lehoty 2 mesiacov budú ponuky vyhodnotené podľa kritéria najvyššej ponuky s rešpektovaním predkupného či iného práva, ktoré zvýhodňuje postavenie záujemcu oproti ostatným.
JUDr. Martina Gontkovičová, notár-súdny komisár
Prečítať viac
Charakteristika

Úžitková plocha:
34 m²

Podlažie:
9

Stav nehnuteľnosti:
Čiastočná rekonštrukcia

Vlastníctvo:
Osobné

Typ konštrukcie:
Panelová

Rok výstavby:
1993

Rok poslednej rekonštrukcie:
2019

Prechodová izba:
Nie

Plocha lodžie:
2 m²

power_costs_in_the_price:
Nie

Zdroj tepla:
Teplo z kotolne

Vykurovanie:
Ústredné

Príprava teplej vody:
Súbežne s ÚK

Vybavenie:
Výťah, Lodžia
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Martina Gontkovičoá

421905486562 zobraziť číslo

98 200 € 2888 €/m²

Kontakt na predajcu

Martina Gontkovičoá

421905486562 zobraziť číslo